Počet záznamů: 1

Nucleation barrier in small volumes

 1. 1.
  0338004 - FZU-D 2010 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kožíšek, Zdeněk - Demo, Pavel - Sveshnikov, Alexey - Tichá, Petra
  Nucleation barrier in small volumes.
  [Nukleační bariéra v malých objemech.]
  Development of Materials Science in Research and Education DMS-RE'09. Proceedings of the 19th Joint Seminar. Bratislava: N, 2009 - (Koman, M.; Mikloš, D.), s. 36-37. ISBN 978-80-89088-81-2.
  [Development of Materials Science in Research and Education - DMS-RE 2009 /19./. Závažná Poruba (SK), 31.08.2009-04.09.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA100100806
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: nucleation * phase transition in small volumes
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus

  Volumic dependence of critical supersaturation and nucleation barrier corresponding to the condition, when one nucleus of given size will appear within the considered system, are determined.

  Jsou určeny objemové závislosti kritického přesycení a nukleační bariéry odpovídající podmínce vzniku jednoho zárodku dané velikosti.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181876