Počet záznamů: 1

Reduction of herbivore density as a tool for reduction of herbivore browsing on palatable tree species

 1. 1.
  0337930 - UBO-W 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kamler, Jiří - Homolka, Miloslav - Barančeková, Miroslava - Krojerová-Prokešová, Jarmila
  Reduction of herbivore density as a tool for reduction of herbivore browsing on palatable tree species.
  European Journal of Forest Research. Roč. 129, č. 2 (2010), s. 155-162 ISSN 1612-4669
  Grant CEP: GA ČR GP206/03/P134; GA MŠk LC06073
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: herbivore impact * habitat use * forest regeneration * spruce * beech * rowan
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 1.942, rok: 2010

  The aim of the study was to assess efficiency of the extensive reductions of herbivore populations for protection of forest regeneration in preferred areas. We analyzed the relationship between intensity of shoot browsing and relative density of herbivores in viewpoint of natural regeneration of secondary mountain spruce stands with low proportion of broadleaved trees in Králický Sněžník Reserve (Czech Republic). Density of red deer was re-counted from the number of pellet groups and it was 15 – 56 ind./km². The intensity of spruce browsing was low in the whole area in all seasons. The intensity of rowan and beech shoot browsing was high in the whole area in general. There were no correlations between deer density and browsing intensity of rowan (browsing was severe in all plots).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181815