Počet záznamů: 1

Způsob odstraňování uranu a jeho rozpadových produktů z vody a čistírna používající tento způsob

 1. 1.
  0337787 - UEB-Q 2011 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Soudek, Petr - Vaněk, Tomáš - Valentová, Š.
  Způsob odstraňování uranu a jeho rozpadových produktů z vody a čistírna používající tento způsob.
  [Method of removing uranium and decay products thereof from water and water treatment plant employing such method.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2009. Vlastník: Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. Datum podání přihlášky: 27.05.2005. Datum udělení patentu: 01.10.2009. Číslo patentu: 301110
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50380511
  Klíčová slova: removal of uranium
  Kód oboru RIV: DK - Kontaminace a dekontamin. půdy vč. pesticidů
  http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/301/301110.pdf http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/301/301110.pdf

  Předložené řešení se týká odstraněni uranu a jeho rozpadových produktů z vody pomocí kořenového systému mokřadních rostlin, s výhodou orobincem, sítinou, ostřicí a rákosem. A dále se týká kořenové čistírny s vertikálním průtokem znečišténé vody využité pro provádění tohoto způsobu, kde plošná hustota mokřadnich rostlin, k nimž náleží dále také kosatec, odpovídá nanejvýš jejich přirozené plošné hustotě.

  The present invention relates to the removal of uranium and decay products thereof from water by means a root system of wetland plants, preferably reed-mace, rush, timothy grass and bulrush. The invention further relates to a root purification plant with vertical through-flow of polluted water employed for making the method, where areal density of wetland plants, which further also include iris, corresponds to natural areal density there of at the most.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181709