Počet záznamů: 1

Measurement of capillary length from 3D microscopic image data by methods of image analysis and stereology

 1. 1.
  0337733 - FGU-C 2010 RIV AT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kubínová, Lucie - Janáček, Jiří - Saxl, Ivan - Eržen, I. - Mao, X. W.
  Measurement of capillary length from 3D microscopic image data by methods of image analysis and stereology.
  [Měření délky kapilár na základě 3D mikroskopických obrazových dat metodami analýzy obrazu a stereologie.]
  MC 2009 : Microscopy Conference. Vol.2. Graz: Verlag der Technischen Universität, 2009 - (Pabst, M.; Zellnig, G.), s. 407-408. ISBN 978-3-85125-062-6.
  [MC 2009 - Joint Meeting of Dreiländertagung and Multinational Congress on Microscopy /9./. Graz (AT), 30.08.2009-04.09.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA100110502; GA MŠk(CZ) LC06063; GA MŠk ME09010; GA MŠk(CZ) MEB090910; GA ČR(CZ) GA304/09/0733
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509; CEZ:AV0Z10190503
  Klíčová slova: confocal microscopy * length estimation * rat brain and skeletal muscle capillaries
  Kód oboru RIV: EA - Morfologické obory a cytologie

  We tested several methods for the length estimation on two specific examples of capillary network, namely on capillaries in rat brain, forming a spatial net of tubules, and on capillary bed of individual rat skeletal muscle fibres forming an anisotropic net od tubules. The methods were compared from the point of view of their practical applicability, efficiency and precision, with respect to the arrangement of the capillary network under study

  Testovali jsme několik metod pro odhad délky na dvou typech kaplální sítě, a to na kapilárách mozku krysy, tvořících prostorovou síť tubulů a na kapilárním řečišti jednotlivých vláken krysího kosterního svalu, tvořícím anizotropní síť tubulů. Metody byly porovnány co do svého praktickému použití, účinnosti a přesnosti s ohledem na prostorové uspořádání studovaných kapilárních sítí
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181661