Počet záznamů: 1

Problém hraboše polního (Microtus arvalis) v česko-slovenském středoevropském regionu v posledních letech

 1. 1.
  0337720 - UBO-W 2010 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Obdržálková, D. - Zapletal, M. - Heroldová, Marta
  Problém hraboše polního (Microtus arvalis) v česko-slovenském středoevropském regionu v posledních letech.
  [Recent problem on common vole (Microtus arvalis) in Czech and Slovak Central European Region.]
  Tretie rastlinolekárske dni Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti: medzinárodná konferencia. Zborník referátov. Nitra: Slovenská rastlinolekárska spoločnosť, 2009, s. 143-145.
  [Rastlinolekárske dni Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti /3./. Nitra (SK), 18.11.2009-19.11.2009]
  Grant CEP: GA MZe QH72075
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: common vole * population density
  Kód oboru RIV: GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin

  Pracovníci rostlinolékařské služby prováděli již od r. 1955 jednotnou metodikou zjišťování populační hustoty hraboše polního na území celé bývalé ČSR. Tyto velmi cenné více jak padesátileté výsledky byly zhodnoceny v příručce o hraboši polním (Zapletal a kol. 2001). Rozdělením společné republiky i rostlinolékařských pracovišť se ztratil odborný kontakt. Z těchto dlouhodobých sledování byly vymezeny oblasti, kde dochází dlouhodobě ke středním a silným výskytům, nebo je jeho početnost velmi nízká, a je možné z nich vypracovávat prognostické předpovědi výskytu pro širší středoevropský region.

  The common vole (Microtus arvalis) is, by farmer experiences, the most serious pest species in agriculture. Multi-annual periodical fluctuations in its numbers at interval about 3 to 7 years represent an important ecological, economical and epidemiological problem. A key step to prevention against damage is to predict its population dynamic. Forecasting process requires analyzing a long-term series of vole abundances. Since the year 1955 the Plant Health Care Service has been organizing twice a year (spring and autumn) the evaluation of the common vole population densities in Czech Republic, using unifies method. The results were cumulated in a handbook (Zapletat et al. 2001).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181650