Počet záznamů: 1

Rukopisný soubor knihovny při farním kostele svatého Jakuba v Brně

 1. 1.
  0337697 - MSUA-W 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Petr, Stanislav
  Rukopisný soubor knihovny při farním kostele svatého Jakuba v Brně.
  [The manuscript‘s collection of the library of the St. James church in Brno.]
  Brno v minulosti a dnes. Roč. 22, - (2009), s. 11-41 ISSN 0524-689X
  Grant CEP: GA ČR GA404/05/0122
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80770509
  Klíčová slova: manuscript * Brno (Czech Republic), St. James parish library
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Knihovna kostela sv. Jakuba v Brně je naší největší dochovanou historickou farní knihovnou. Je uložena v Archivu města Brna v Brně a obsahuje 127 středověkých rukopisů a 141 prvotisků. Téměř polovina rukopisů je liturgických, bohatě iluminovaných, které představují významný doklad středověké knižní malby na Moravě. Zbývající rukopisy obsahují homilie, biblické komentáře, hagiografické, kanonicko-právní, filosofické a patristické texty.

  The library of the St. James church in Brno is our most important preserved historical parish library. It is kept in the Brno City Archive and contains 127 Middle Ages manuscripts. Almost half of the manuscripts are liturgical ones, frequently richly illuminated, which represent a significant proof of Moravian book illumination. The rest of manuscripts contains homilies, the Bible commentaries, hagiography, canonical law, philosophic and patristic literature.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181636