Počet záznamů: 1

Estetický vztah k přírodě a problém sporu antropocentrismu a biocentrismu

 1. 1.
  0337661 - FLU-F 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Hála, Vlastimil
  Estetický vztah k přírodě a problém sporu antropocentrismu a biocentrismu.
  [The Aesthetical Relationship to the Nature and the Problem of the Dispute of Anthropocentrism and Biocentrism.]
  Krása - Krajina - Příroda II. Brno: Masarykova univerzita, 2009 - (Stibral, K.; Binka, B.; Dadejík, O.), s. 11-19. ISBN 978-80-210-4890-4
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: nature * anthropocentrism * biocentrism
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Kolektivní monografie tematizuje estetickou a ekologickou problematiku ve vzájemném spojení. V tomto rámci vztahuje V. Hála uvedenou problematiku k otázce přirozeného světa a jeho esteticko-existenciální dimenze. Odtud čerpá podporu pro stanovisko kultivovaného antropocentrismu ve smyslu antroporelacionismu, pro který je vyloučeno tematizovat klíčové ekologické kategorie jako je zvláště hodnota, bez vztahu k lidským perspektivám.

  The monography by a team of authors deals with the aesthetical and ecological issues in mutual relationship. In this context relates V. Hála these issues to the problem of natural world and its aesthetical - existential dimension.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181609