Počet záznamů: 1

Determination and Quantification of Collagen Types in Tissues Using HPLC-MS/MS

 1. 1.
  0337646 - FGU-C 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Pataridis, Statis - Eckhardt, Adam - Mikulíková, Kateřina - Sedláková, Pavla - Mikšík, Ivan
  Determination and Quantification of Collagen Types in Tissues Using HPLC-MS/MS.
  [Určení a kvantifikace kolagenních typů v tkáních pomocí HPLC-MS/MS.]
  Current Analytical Chemistry. Roč. 5, č. 4 (2009), s. 316-323 ISSN 1573-4110
  Grant CEP: GA ČR GA203/09/0675; GA ČR(CZ) GA203/08/1428; GA MŠk(CZ) 1M0510
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: collagen * proteomics
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 2.143, rok: 2009

  There was developed method suitable for the determination of five collagen types in biological tissues (placenta, cartilage). This method is based on the salt precipitation of collagens, their cleavage by CNBr and trypsin, and analysis of specific peptides by HPLC-MS/MS

  Byla vyvinuta metoda umožňující stanovit pět kolagenních typů v biologických tkáních (placenta, chrupavka). Metoda je založena na precipitaci kolagenu solí, štěpení pomocí CNBr a trypsinu a následné analýze specifických peptidů pomocí HPLC-MS/MS
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181595