Počet záznamů: 1

Historiographic work by Professor Zdeňka Hledíková over the last decade with supplements since 1992

 1. 1.
  0337623 - HIU-Y 2010 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
  Marková, Markéta
  Historiographic work by Professor Zdeňka Hledíková over the last decade with supplements since 1992.
  [Historiografické dílo profesorky Zdeňky Hledíkové za poslední desetiletí s doplňky od roku 1992.]
  Roma - Praga. Praha - Řím. 1. vyd. Praha: Komise Českého historického ústavu v Římě, 2009 - (Bobková-Valentová, K.; Doležalová, E.; Chodějovská, E.; Hojda, Z.; Svatoš, M.), s. 21-36. ISBN 978-80-87271-14-8
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: historiography * medievalist * bibliography
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  The article contains an inventory of the historiographic work by medievalist Zdeňka Hledíková from 1998 to 2008 with supplements since 1992 (scientific publications, studies, reports from scientific life, PhD. Dissertations and MSc. Theses defended under the guidance of Professor Hledíková and works on Professor Hledíková).

  Stať obsahuje soupis historiografického díla medievistky Zdeňky Hledíkové od roku 1998 do roku 2008 s dodatky od roku 1992 (samostatné publikace, studie, zprávy z vědeckého života, disertační a diplomové práce vzniklé pod vedením profesorky Hledíkové i práce profesorce Hledíkové)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181574