Počet záznamů: 1

Measurement of the shape of objects by the interferometry with two wavelengths

 1. 1.
  0337617 - FZU-D 2010 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Pavlíček, Pavel - Häusler, G.
  Measurement of the shape of objects by the interferometry with two wavelengths.
  [Měření tvaru předmětů pomocí interferometrie se dvěma vlnovými délkami.]
  Fringe 2009 - 6th International Workshop on Advanced Optical Metrology. Heidelberg: Springer, 2009, s. 339-344. ISBN 978-3-642-03050-5.
  [Fringe 2009. The 6th International Workshop on Advanced Optical Metrology. Nürtingen (DE), 13.09.2009-16.09.2009]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M06002
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: interferometry * measurement of the shape * laser diode
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-03051-2_55

  The broadband light source of white-light interferometry is replaced by two laser diodes. At the output of the interferometer a beat pattern arises. This pattern is used for the determination of the position of the object's surface.

  Polychromatický zdroj světla u interferometrie v bílém světle je nahrazen dvěma laserovými diodami. Na výstupu interferometru se objeví záznějový signál. Tento signál je použit pro stanovení polohy povrchu měřeného předmětu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181569