Počet záznamů: 1

Modelling of stomatal conductance and ozone deposition flux of Norway Spruce using deposition model

 1. 1.
  0337599 - UEK-B 2010 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Zapletal, M. - Chroust, P. - Večeřa, Zbyněk - Mikuška, Pavel - Cudlín, Pavel - Urban, Otmar - Pokorný, Radek - Czerný, Radek - Janouš, Dalibor - Taufarová, Klára
  Modelling of stomatal conductance and ozone deposition flux of Norway Spruce using deposition model.
  [Modelování vodivosti průduchů a toku ozónu smrku ztepilého pomocí depozičního modelu.]
  Meteorologický časopis. Roč. 12, 2-3 (2009), s. 75-81 ISSN 1335-339X
  Grant CEP: GA MŽP SP/1B7/189/07
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60870520; CEZ:AV0Z40310501
  Klíčová slova: ozone concentration * ozone deposition * stomatal conductance * deposition velocity * resistance model * tropo-spheric ozone
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie

  Estimates of diurnal variation of ozone deposition flux to coniferous forest in the Norther-East Czech Republic from July 2008 to August 2008 are presented. Ozone deposition velocities were calculated according to a deposition flux model incorporating aerodynamic resistance (Ra), laminar layer resistance (Rb) and surface resistance (Rc). Surface resistance (Rc) comprises stomatal resistance (Rsto). Rsto was calculated according to a multiplicative simulation model with measured local meteorological and environmental parameters as input. Fluxes were higher during daytime than at night corresponding to higher turbulence and higher rate of stomatal uptake. The ozone deposition is approximately 36 kg ha'1 from July 2008 to August 2008. The mean stomatal uptake of ozone is estimated to be approximately 41 % of the total deposition. Annual average deposition velocity estimated by deposition model is 0.36 cm s-1 .

  V příspěvku jsou uvedeny denní změny depozičního toku ozonu v jehličnatém lese na severovýchodě České republiky v období od července do srpna roku 2008. Depoziční rychlosti ozonu byly vypočteny pomocí depozičního modelu, který zahrnuje aerodynamickou rezistenci (Ra), laminární rezistenci (Rb) a rezistenci povrchu (Rc). Povrchová rezistence (Rc) zahrnuje stomatální resistanci (Rsto). Rsto byla vypočtena pomocí několikanásobného simulačního modelu s použitím naměřených meteorologických a environmentálních hodnot jako vstupních proměnných modelu. Hodnoty depozičních toků ozonu byly vyšší v průběhu dne než v noci, což koresponduje s vyšší turbulencí vzduchu a vyšší úrovni stomatálního příjmu ozonu v průběhu dne. Depoziční tok ozonu byl přibližně 36 kg ha'1 v období od července do srpna roku 2008. Průměrný stomatální příjem ozonu byl přibližně 41 % celkového depozičního toku ozonu. Průměrná depoziční rychlost ozonu odhadnuta depozičním modelem byla 0.36 cm s-1.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181556