Počet záznamů: 1

Factors affecting the transmission and stability in complex fluorides in VUV spectral region

 1. 1.
  0337581 - FZU-D 2010 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Nikl, Martin - Sato, H. - Mihóková, Eva - Mabuchi, C. - Nawata, T. - Yoshikawa, A. - Pejchal, Jan - Kawaguchi, N. - Ishizu, S. - Fukuda, K. - Suyama, T.
  Factors affecting the transmission and stability in complex fluorides in VUV spectral region.
  [Parametry ovlivňující transmisi a stabilitu komplexních fluoridů ve vakuové UV oblasti.]
  Damage to VUV, EUV, and X-ray Optics II. Bellingham: SPIE, 2009 - (Juha, L.; Bajt, S.; Sobierajski, R.), 73610S/1-73610S/10. Proceedings of SPIE, 7361. ISBN 9780819476357. ISSN 0277-786x.
  [Damage to VUV, EUV, and X-Ray Optics II. Prague (CZ), 21.04.2009-23.04.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR KAN300100802; GA MŠk ME 953
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: single crystal * fluorides * color centres * VUV * UV and visible transmittance * radiation damage
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  http://dx.doi.org/10.1117/12.822558

  Transmittance and radiation induced absorbance in VUV-UV-visible spectral region were measured in several binary and complex fluoride single crystals at room temperature. Influence of the intentional doping and material stoichiometry is demonstrated.

  Transmitance a zářením buzená absorpce ve spektrálních oblastech VUV-UV a viditelná byly měřeny na komplexních krystalech fluoridů při pokojové teplotě. Vliv vhodných dopantů a stechiometrie materiálů byl studován.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181543