Počet záznamů: 1

LuAG:Pr, LuAG:La and LuAP:Ce thin film scintillators for visualisation of X-ray images

 1. 1.
  0337537 - FZU-D 2010 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Zorenko, Y. - Gorbenko, V. - Voznyak, T. - Martin, T. - Douissard, P.-A. - Mareš, Jiří A. - Nikl, Martin
  LuAG:Pr, LuAG:La and LuAP:Ce thin film scintillators for visualisation of X-ray images.
  [Zobrazení obrázků X-záření LuAG:Pr, LuAG:La and LuAP:Ce tenkovrstevnými scintilátory.]
  Non-Intrusive Inspection Technologies II. Bellingham: SPIE, 2009 - (Blackburn, B.), 731007/1-731007/8. Proceedings of SPIE, 7310. ISBN 9780819475763. ISSN 0277-786x.
  [Defense, Security, and Sensing 2009. Orlando (US), 13.04.2009-17.04.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA202/08/0893
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: single crystalline film * liquid phase epitaxy * UV light * microimaging technique
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  http://dx.doi.org/10.1117/12.818125

  The work is dedicated to investigation of the luminescence properties of UV-emitting singkle crystalline films (scf) based on Lu3Al5O12:La and Lu3Al5O12:Pr garnet and LuAlO3:Ce perovskite compounds grown by liquid phase epitaxy method from PbO-B2O3 flux onto Y3Al5O12 and YAlO3 substrates, respectively.

  Tato práce pojednává o studiu luminiscenčních vlastností scintilačních monokrystalických vrstev Lu3Al5O12:La a Lu3Al5O12:Pr granátů a LuAlO3:Ce perovskitů připravených metodou epitaxe z kapalné fáze z PbO-B2O3 taveniny na Y3Al5O12 a YAlO3 substrátech.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181508