Počet záznamů: 1

Modified electrophoretic and digestion conditions allow a simplified mass spectrometric evaluation of disulfide bonds

 1. 1.
  0337531 - MBU-M 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Pompach, Petr - Man, Petr - Kavan, Daniel - Hofbauerová, Kateřina - Kumar, Vinay - Bezouška, Karel - Havlíček, Vladimír - Novák, Petr
  Modified electrophoretic and digestion conditions allow a simplified mass spectrometric evaluation of disulfide bonds.
  [Hmotnostně spektrometrická evaluace disulfidických vazeb umožněná modifikací podmínek elektroforézy a proteinové digesce.]
  Journal of Mass Spectrometry. Roč. 44, č. 11 (2009), s. 1571-1578 ISSN 1076-5174
  Grant CEP: GA AV ČR KJB400200501; GA AV ČR IAA5020403; GA AV ČR KJB500200612; GA MŠk LC545; GA MŠk LC07017
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: disulfide bond * cystamine * gel electrophoresis
  Kód oboru RIV: CE - Biochemie
  Impakt faktor: 3.411, rok: 2009

  Paper presents a complete sample handling protocol, which allows processing of disulfide containing proteins at basic pH. We modified the standard SDS gel electrophoresis and protein digestion conditions by the addition of an oxidative agent, cystamine. Thismodification prevented disulfide scrambling, which we otherwise observed in the samples handled according to the general protocol. Lysozyme from hen egg was used as a model protein for the development of the method. Disulfide bonds were characterized in the following proteins - human leukocyte antigen CD69, murine leukocyte receptor NKR-P1A and glycosylated β-N-acetylhexosaminidases from Aspergillus oryzae and Penicillium oxalicum

  Práce pojednává o novém přítupu v analýze disulfidů v proteinech. Modifikace SDS elektroforézy a proteinové digesce přídavkem oxidačního činidla cystaminu zabránila rozpojování a zpětnému náhodnému spojování disulfidů. Metoda byla testována na lysozymu a poté byly charakterizovány disulfidické můstky u následujících proteinů – lidského CD69, myšího NKRP1A a glykosylovaných β-N-acetylhexosaminidáz z Aspergillus oryzae a Penicillium oxalicum
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181504