Počet záznamů: 1

Emission Factors of Selected Organic Compounds from Domestic Hardwood Combustion

 1. 1.
  0337528 - UCHP-M 2010 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Šyc, Michal - Horák, J. - Hopan, F. - Dej, M. - Krpec, K. - Ocelka, T. - Tomšej, T. - Pekárek, Vladimír
  Emission Factors of Selected Organic Compounds from Domestic Hardwood Combustion.
  [Emisní faktory POPs pro domovní spalování dřeva.]
  Organohalogen Compounds. Vol. 71. -: -, 2009, s. 000154-157.
  [International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants (Dioxin 2009) /29./. Beijing (CN), 23.08.2009-28.08.2009]
  Grant CEP: GA MŽP(CZ) SP/1A2/116/07; GA MŠk 2B08048
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: emission factor * small sources * brown coal
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství

  Emission factors were determined during beech logs combustion in four domestic facilities typical for Central European region households. In flue gases there were determined except basic pollutants (NOx, CO, PM and OC as TOC ) also selected organic pollutants as PCBz, PCPh, PAH, PCB, and PCDD/F. Generally, obtained EF values of selected pollutants were lower for modern combustion facilities than for older ones. However, some differences were found between modern facilities in dependence on their type as well. For better understanding results were also subjected to principal component analysis.

  Emisní faktory (EF) byly stanoveny při spalování bukového dřeva ve čtyřech typech malých spalovacích zařízeních typických pro domácnosti středoevropského regionu. Ve spalinách byly sledovány základní znečišťující látky (NOx, CO, PM a VOC jako TOC) a také vybrané organické znečišťující látky PCBz, PCPh, PAU, PCB a PCDD/F. Obecně lze konstatovat, že naměřené EF vybraných znečišťujících látek byly nižší při použití moderních typů spalovacích zařízení než na zařízeních starších konstrukcí. Nicméně, jsou také pozorovány rozdíly mezi jednotlivými moderními zařízeními v závislosti na jejich typu. Pro lepší pochopení výsledků byla naměřená data rovněž zpracovaná analýzou hlavních komponent.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181501