Počet záznamů: 1

Emission Factors of Pollutants from the Combustion of Brown Coal in Domestic Appliances

 1. 1.
  0337526 - UCHP-M 2010 RIV GB eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hopan, F. - Horák, J. - Dej, M. - Krpec, K. - Šyc, Michal - Ocelka, T. - Tomšej, T. - Pekárek, Vladimír
  Emission Factors of Pollutants from the Combustion of Brown Coal in Domestic Appliances.
  [Emisní faktory znečišťujících látek ze spalování hnédého uhlí v malých zařízeních.]
  Organohalogen Compounds. Vol. 71. -: -, 2009, s. 000715-718.
  [International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants (Dioxin 2009) /29./. Beijing (CN), 23.08.2009-28.08.2009]
  Grant CEP: GA MŽP(CZ) SP/1A2/116/07
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: emission factor * small sources * brown coal
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství

  Brown coal used to be burned in various types of combustion facilities representing four basic designs of hot water boilers (from the cheapest and simplest up to the most advanced ones). The defined emission factors I-TEQ PCDD/F were lower at the advanced boilers than the older design boilers. Generally the values of the defined emission factors were low compared with the emission factors used for balance calculations in the Czech Republic. That may be due to the low chlorine content in the fuel used for the experiments. The resulted emission factors show the possibility of decreasing the emissions using advanced types of combustion facilities. But the costs of these boilers are three to five times higher

  Hnědé uhlí bylo opakovaně spalováno ve čtyřech různých typech spalovacích zařízení, která reprezentují čtyři základní konstrukční typy teplovodních kotlů (od nejlevnějšího a nejjednoduššího až po moderní). Stanovené emisní faktory I-TEQ PCDD/F byly u moderních kotlů nižší než u kotlů starších konstrukcí. Obecně ale byly hodnoty stanovených emisních faktorů nízké oproti emisním faktorům používaným pro bilanční výpočty v ČR. To je zřejmě způsobeno nízkým obsahem chloru v palivu použitém při experimentech. Výsledné emisní faktory ukazují na možnost snížení emisí použitím moderních typů spalovacích zařízení. Cena těchto zařízení je ovšem tři až pětinásobně vyšší
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181499