Počet záznamů: 1

Comparison of Various Types of Stationary Phases in Non-Aqueous Reversed-Phase High-Performance Liquid Chromatography–Mass Spectrometry of Glycerolipids in Blackcurrant Oil and Its Enzymatic Hydrolysis Mixture

 1. 1.
  0337499 - UCHP-M 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Lísa, M. - Holčapek, M. - Sovová, Helena
  Comparison of Various Types of Stationary Phases in Non-Aqueous Reversed-Phase High-Performance Liquid Chromatography–Mass Spectrometry of Glycerolipids in Blackcurrant Oil and Its Enzymatic Hydrolysis Mixture.
  [Porovnání různých typů stacionární fáze v nevodné HPLC-MS glycerolipidů v oleji černého rybízu a v enzymatickém hydrolyzátu oleje.]
  Journal of Chromatography A. Roč. 1216, č. 47 (2009), s. 8371-8378 ISSN 0021-9673
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: ultra high-performance liquid chromatography * C30 stationary phase * triacylglycerols
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 4.101, rok: 2009

  Various stationary phases were tested for the analysis of complex mixture of triacylglycerols (TGs) in blackcurrant oil using non-aqueous reversed-phase system with acetonitrile–2-propanol mobile phase. Compared to conventional C18 column, retention times of TGs were reduced almost 10 times without the loss of the chromatographic resolution using ultra high-performance liquid chromatography. The separation on C30 column shows an unusual phenomenon, the dependence of the retention order of TGs on the column temperature. The sample throughput on the commercial monolithic column modified with C18 was increased at cost of low resolution.

  Byly testovány různé stacionární fáze pro analýzu složitých směsí triglyceridů (TG) oleje ze semen černého rybízu s použitím nevodné reverzní mobilní fáze acetonitril-2-propanol. Ve srovnání s konvenční kolonou C18 byly retenční časy při ultra HPLC téměř desetkrát kratší bez ztráty chromatografického rozlišení. Separace na koloně C30 vykazuje nezvyklý jev, změnu pořadí retenčních časů TG s teplotou. Průtok vzorku komerční monolitickou kolonou modifikovanou C18 byl vyšší za cenu horšího rozlišení.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181478