Počet záznamů: 1

Photon-pair generation in random nonlinear layered structures

 1. 1.
  0337495 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Peřina ml., Jan - Centini, M. - Sibilia, C. - Bertolotti, M.
  Photon-pair generation in random nonlinear layered structures.
  [Generace fotonových párů v náhodných nelineárních vrstevnatých strukturách.]
  Physical Review. A. Roč. 80, č. 3 (2009), 033844/1-033844/10 ISSN 1050-2947
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) OC09026; GA AV ČR IAA100100713; GA MŠk(CZ) 1M06002
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: parametric down conversion * production of entangled photons * nonclassical states of the electromagnetic field * including entangled photon states
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Impakt faktor: 2.866, rok: 2009

  Nonlinearity and sharp transmission spectra of random 1D nonlinear layered structures are combined together to produce photon pairs with extremely narrow spectral bandwidths. Indistinguishable photons in a pair are nearly unentangled. Also two-photon states with coincident frequencies can be conveniently generated in these structures if photon pairs generated into a certain range of emission angles are superposed. If two photons are emitted into two different resonant peaks, the ratio of their spectral bandwidths may differ considerably from one and two photons remain nearly unentangled.

  Fotonové páry s extrémně úzkými spektrálními šířkami mohou být generovány v náhodných 1-D nelineárních vrstevnatých strukturách, pro které jsou typická transmisní spektra s mimořádně úzkými čárami. Nerozlišitelné fotony v páru jsou téměř kvantově nekorelovány.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181474