Počet záznamů: 1

The influence of low-temperature on the photochemical activity of chloroplasts and activity of antioxidant enzymes in maize leaves

 1. 1.
  0337492 - UEB-Q 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Kočová, M. - Holá, D. - Wilhelmová, Naděžda - Rothová, O.
  The influence of low-temperature on the photochemical activity of chloroplasts and activity of antioxidant enzymes in maize leaves.
  [Účinek nízkých teplot na fotochemické aktivity chloroplastů a aktivity antioxidačních enzymů v listech kukuřice.]
  Biologia Plantarum. Roč. 53, č. 3 (2009), s. 475-483 ISSN 0006-3134
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA522/01/0846
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50380511
  Klíčová slova: additivity * cold stress * dominance
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 1.656, rok: 2009

  Effects of low temperature on activities of photosystems 1 and 2 and antioxidant enzymes in leaves of maize inbred and hybrid genotypes were studied. Marked decrease of PS 2 activity due to chill was observed in majority of genotypes/generations. The GR, APX and SOD activities highly increased, whereas activity of CAT showed lesser changes depending on the genotype/generation. Higher sensitivity of line 2013 to stress was transmitted to next generations when this line was used as the maternal parent. The intraspecific variability in photosynthetic and antioxidant parameters was caused mostly by dominance, but level of expression of this effect often changed after stress and was probably cause of increase in positive F1 heterosis. Other genetic effects (additivity, additive or dominant maternal effect) were also found to contribute to intraspecific variability in parameters. The dominant maternal effects possibly played important role in maintaining positive heterosis in F2 generation.

  Byl studován účinek nízkých teplot na.aktivity fotosystémů 1 a 2 a antioxidačních enzymů v listech inbredních a hybridních genotypů kukuřice. Aktivita PS 2 výrazně poklesla vlivem chladu u většiny genotypů/generací. Aktivity GR, APX a SOD významně poklesly, zatímco aktivita CAT vykazovala malé změny závislé na genotypu/generaci. Vyšší citlivost linie 2013 ke stresu byla přenesena na další generace, pokud byla použita jako mateřský rodič. Intraspecifická variabilita fotosyntetických a antioxidačních parametrů byla způsobena především dominancí, ale rozsah tohoto vlivu se po stresu měnil a byl zřejmě příčinou pozitivní F1 heteroze. Byly zjištěny i příspěvky dalších genetických efektů (aditivita, aditivní a dominantní maternální efekt) k intraspecifické variabilitě parametrů. Dominantní maternální efekty pravděpodobně hrály důležitou roli při udržování pozitivní heteroze v generaci F2.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181472