Počet záznamů: 1

Enhancement of flowering and branching phenotype in chrysanthemum by expression of ipt under the control of a 0.821 kb fragment of the LEACO1 gene promoter

 1. 1.
  0337485 - UEB-Q 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Khodakovskaya, M. - Vaňková, Radomíra - Malbeck, Jiří - Li, A. - Li, Y. - McAvoy, R.
  Enhancement of flowering and branching phenotype in chrysanthemum by expression of ipt under the control of a 0.821 kb fragment of the LEACO1 gene promoter.
  [Stimulace kvetení a větvení v chryzantémách exprimujících gen ipt pod kontrolou 0.821 kb fragmentu promotoru genu LEACO1.]
  Plant Cell Reports. Roč. 28, č. 9 (2009), s. 1351-1362 ISSN 0721-7714
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50380511
  Klíčová slova: ipt Gene * Cytokinins * Transgenic chrysanthemum
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 2.301, rok: 2009

  The cytokinin biosynthesis gene, isopentenyl transferase (ipt), under the control of a 821 bp fragment of the LEACO1 gene promoter (from Lycopersicon esculentum) was introduced into Dendranthema x grandiflorium ‘Iridon’ (chrysanthemum). LEACO10.821kb-ipt transgenic lines exhibited in the vegetative state enhanced branching and reduced internode lengths. In the generative state, transformed lines exhibited elevated flower bud counts (3.8 – 6.7x more than WT), which was associated with a delay of flower bud development and a decrease in flower bud diameter. RT-PCR analysis indicated differences in ipt gene expression between individual transgenic lines, as well as at different stages of generative shoot development. Expression of ipt in transgenic lines correlated well with high concentrations of endogenous cytokinins. In general, transgenic lines accumulated more cytokinins, including cytokinin O-glucosides and N-glucosides in generative shoots than in the vegetative ones.

  Gen pro biosyntézu cytokininů ipt byl vnesen pod kontrolou LEACO1 promotoru z Lycopersicon esculentum (konkrétně jeho fragmentu v délce 821 bp) do chryzantém (Dendranthema x grandiflorium „Iridon“). Transgenní linie vykazovaly ve vegetativní fázi vývoje stimulaci větvení a zkrácení délky internodií. V generativní fázi měly transformanty výrazně vyšší počet květních pupenů (3,8 – 6,7krát). Toto zvýšení bylo doprovázeno zpomalením vývoje květů a zmenšením květní velikosti. RT PCR analýza ukázala rozdíl v expresi ipt mezi jednotlivými liniemi. Míra exprese ipt korelovala jak s příslušnými fenotypy, tak s hladinou endogenních cytokininů. Po přechodu z vegetativní do generativní fáze vývoje došlo v transformantech k dalšímu navýšení hladiny bioaktivních cytokininů, jejich prekurzorů (fosfátů), zásobních forem (O-glukosidů) a zejména deaktivačních produktů (N-glukosidů). Získané výsledky prokázaly, že cytokininy mají velký potenciál při zlepšování vlastností okrasných rostlin.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181465