Počet záznamů: 1

Social processes, physical models of

 1. 1.
  0337449 - FZU-D 2010 RIV US eng M - Část monografie knihy
  Slanina, František
  Social processes, physical models of.
  [Sociální procesy, fyzikální modelování.]
  Encyclopedia of Complexity and Systems Science. New York: Springer, 2009 - (Meyers, R.), s. 8379-8405. ISBN 978-0-387-75888-6
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: statistical physics * social phenomena * computer simulations
  Kód oboru RIV: BE - Teoretická fyzika

  This chapter in the Encyclopedia delas with computer simulations of social phenomena, using models well-established in statistcal physics.

  Tato kapitola v encyklopedii se zabývá počítačovými simulacemi sociálních jevů, s použitím modelů zavedených ve statistické fyzice.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181440