Počet záznamů: 1

In-situ TEM straining of tetragonal martensite of Ni-Mn-Ga alloy

 1. 1.
  0337429 - FZU-D 2010 RIV FR eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Ge, Y. - Zárubová, Niva - Dlabáček, Zdeněk - Aaltio, I. - Söderberg, O. - Hannula, S.-P.
  In-situ TEM straining of tetragonal martensite of Ni-Mn-Ga alloy.
  [Chování tetragonálního martensitu ve slitině NiMnGa namáhané in-situ v transmisním elektronovém mikroskopu.]
  ESOMAT - European Symposium on Martensitic Transformations. Les Ulis Cedex: EDP Sciences, 2009 - (Šittner, P.; Paidar, V.; Heller, L.; Seiner, H.), 04007 /1-04007 /5. ISBN 978-2-7598-0480-1.
  [ESOMAT 2009 - European Symposium on Martensitic Transformations/8./. Praha (CZ), 07.09.2009-11.09.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA200100627
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: NiMnGa * martensitic transformation * twinning-detwinning processes
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  http://www.esomat.org/index.php?option=toc&url=/articles/esomat/abs/2009/01/contents/contents.html

  SIn-situ tensile straining of tetragonal martensite of Ni-Mn-Ga alloy was studied in a transmission electron microscope. Before straining, the martensitic structure of the samples consisted of thermally induced self-accommodated multi-variants. During the in-situ straining, detwinning processes were recorded. The movement of the twin boundaries was followed in detail. The detwinning processes occurred by movement of twinning dislocations emitted from interfaces between two twinned bands.

  Bylo zkoumáno chování tetragonálního martensitu ve foliích slitiny NiMnGa namáhaných v tahu in-situ v transmisním elektronovém mikroskopu. Ve výchozím stavu slitina sestávala z různých vzájemně se akomodujících martensitických variant. Během namáhání bylo pozorováno vymizení méně výhodných variant. Proces zániku martensitických variant se odehrával pomocí dvojčatových dislokací emitovaných hranicemi mezi dvěma zdvojčatělými pásy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181425