Počet záznamů: 1

In-situ TEM study of stress-induced transformations in CuAlNi

 1. 1.
  0337428 - FZU-D 2010 RIV FR eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Zárubová, Niva - Gemperlová, Juliana - Gemperle, Antonín - Dlabáček, Zdeněk
  In-situ TEM study of stress-induced transformations in CuAlNi.
  [Napěťově indukované transformace ve slitině CuAlNi pozorované in-situ transmisní elektronovou mikroskopií.]
  ESOMAT - European Symposium on Martensitic Transformations. Les Ulis Cedex: EDP Sciences, 2009 - (Šittner, P.; Paidar, V.; Heller, L.; Seiner, H.), 02036/1-02036/5. ISBN 978-2-7598-0480-1.
  [ESOMAT 2009 - European Symposium on Martensitic Transformations/8./. Praha (CZ), 07.09.2009-11.09.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA200100627
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: CuAlNi shape memory alloy * martensitic transformation * in-situ TEM straining
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  http://www.esomat.org/index.php?option=toc&url=/articles/esomat/abs/2009/01/contents/contents.html

  Stress-induced martensitic transformations and twinning processes were studied in thin foils of CuAlNi single crystals strained in-situ in a transmission electron microscope. A detailed structure analysis comprised identification of phases existing under stress and determination of their mutual crystallographic orientation. Nucleation and growth of martensite plates were followed, and morphology of the austenite/martensite habit planes was examined. Existence of planar interfaces between a single variant of 2H martensite and austenite on microscopic level was proved.

  Ve foliích slitiny CuAlNi namáhaných v tahu v transmisním elektronovém mikroskopu byly pozorovány in-situ martensitické transformace a procesy dvojčatění. Detailní strukturní analýza zahrnovala identificaci fází existujících pod napětím a určení jejich vzájemné krystalografické orientace. Byla sledována nukleace a růst fází a zkoumána morfologie habitové roviny mezi austenitem a martensitem. Bylo prokázáno, že na mikroskopické úrovni může existovat rovinné rozhraní mezi austenitem a jednou variantou 2H martensitu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181424