Počet záznamů: 1

Temperature modification of oxidized multiwall carbon nanotubes studied by electron spectroscopy methods

 1. 1.
  0337380 - FZU-D 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Lesiak, B. - Zemek, Josef - Jiříček, Petr - Stobinski, L.
  Temperature modification of oxidized multiwall carbon nanotubes studied by electron spectroscopy methods.
  [Studium tepelné modifikace oxidovaných uhlíkových nanotrubek metodami elektronové spektroskopie.]
  Physica Status Solidi B-Basic Solid State Physics. Roč. 246, 11-12 (2009), s. 2645-2649 ISSN 0370-1972
  Grant CEP: GA ČR GA202/09/0428
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: carbon nanotubes * XPS * XAES * sp2/sp3 hybridization * chemical bonding
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.150, rok: 2009

  The ox-MWCNT are studied in the temperature range from RT to 150 C by XPS, XAES, EPES, FTIR, and quadrupole mass spectroscopy.

  Oxidované uhlíkové nanotrubky byly studovány v teplotním intervalu od pokojové teploty do 150 C pomocí metod XPS, XAES, EPES, FTIR a hmotnostní spektrometrie.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181394