Počet záznamů: 1

Emission of photon pairs at discontinuities of nonlinearity in spontaneous parametric down-conversion

 1. 1.
  0337371 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Peřina ml., Jan - Lukš, A. - Haderka, Ondřej
  Emission of photon pairs at discontinuities of nonlinearity in spontaneous parametric down-conversion.
  [Emise fotonových párů na diskontinuitách nelinearity ve spontánní parametrické sestupné frekvenční konverzi.]
  Physical Review. A. Roč. 80, č. 4 (2009), 043837/1-043837/11 ISSN 1050-2947
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) OC09026; GA AV ČR IAA100100713; GA MŠk(CZ) 1M06002
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: parametric down conversion * production of entangled photons * nonclassical states of the electromagnetic field * including entangled photon states
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Impakt faktor: 2.866, rok: 2009

  In order to fulfill the continuity requirements for electric- and magnetic-field amplitudes at discontinuities of χ(2) nonlinearity, additional photon pairs have to be emitted in the area of discontinuity. Generalized two-photon spectral amplitudes can be used to describe properties of photon pairs generated in this process that we call surface spontaneous parametric down-conversion. The spectral structure of such photon pairs is similar to that derived for photon pairs generated in the volume. Surface and volume contributions to spontaneous down-conversion can be comparable as an example of nonlinear layered structures shows.

  Dodatečné fotonové páry musí být emitovány v oblasti diskontinuity, aby byly splněny podmínky spojitosti elektrických a magnetických polí na diskontinuite χ(2) nelinearity. Vlastnosti fotonových páru generovaných v tomto procesu zvaném povrchová sestupná parametrická frekvenční konverze mohou být popsány zobecněnými dvoufotonovými amplitudami.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181387