Počet záznamů: 1

Random nonlinear layered structures as sources of photon pairs for quantum-information processing

 1. 1.
  0337366 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Peřina ml., Jan - Centini, M. - Sibilia, C. - Bertolotti, M.
  Random nonlinear layered structures as sources of photon pairs for quantum-information processing.
  [Náhodné nelineární vrstevnaté struktury jako zdroje fotonových páru pro zpracování kvantové informace.]
  Journal of Russian Laser Research. Roč. 30, č. 5 (2009), 508-513 ISSN 1071-2836
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) OC09026; GA MŠk(CZ) 1M06002; GA AV ČR IAA100100713
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522
  Klíčová slova: spontaneous parametric down-conversion * random media * photon pair * quantum-information processing
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  Impakt faktor: 0.748, rok: 2009

  Random nonlinear layered structures have been found to be a useful source of photon pairs with perfectly indistinguishable un-entangled photons emitted into a very narrow spectral range. Localization of the interacting optical fields typical for random structures gives relatively high photon-pair fluxes. By superposing photon-pair emission quantum paths at different emission angles, several kinds of twophoton states (including states with coincident frequencies) useful in quantum-information processing can easily be generated.

  Náhodné nelineární vrstevnaté struktury byly shledány uzitečnými zdroji fotonovýsch páru tvořených perfektně nerozlišitelnými a kvantově nekorelovanými fotony emitovanými do velmi úzkých spektrálních pásů. Lokalizace interagujících optických polí typická pro náhodné struktury vede k relativně vysokým tokům fotonových párů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181382