Počet záznamů: 1

Korpus českých textů z období humanismu jako východisko lingvistických analýz

 1. 1.
  0337360 - UJC-A 2010 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Martínek, František
  Korpus českých textů z období humanismu jako východisko lingvistických analýz.
  [A corpus of Czech texts from the period of humanism as a source of linguistic analyses.]
  Varia 18. Zborník materiálov z 18. kolokvia mladých jazykovedcov. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerziy, 2009 - (Gianitsová-Ološtiaková, L.; Ivanová, M.; Ološtiak, M.), s. 457-464. ISBN 978-80-555-0083-6.
  [Kolokvium mladých jazykovedcov /18./. Kokošovce - Sigorod (SK), 03.12.2008-05.12.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR 1QS900610505
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: corpus linguistics * Middle Czech * lexicon
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Olostiak1/index.html

  K otázce, jak nejefektivněji zkoumat humanistickou češtinu, charakteristika zdrojů a metod.

  On the problem how to effectivelly examine the Middle Czech, characteristics of its sources and methodology.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181376