Počet záznamů: 1

Phytoplankton in the ocean use non-phosphorus lipids in response to phosphorus scarcity

 1. 1.
  0337359 - MBU-M 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Van Mooy, B. A. S. - Fredricks, H. F. - Pedcler, B. E. - Dyhrman, S. T. - Karl, D. M. - Koblížek, Michal - Lomas, M. W. - Mincer, T. J. - Moore, L. R. - Moutin, T. - Rappé, M. S. - Webb, E. A.
  Phytoplankton in the ocean use non-phosphorus lipids in response to phosphorus scarcity.
  [Mořský fytoplankton vystavený nedostatku fosforu syntetizuje bezfosforové lipidy.]
  Nature. Roč. 458, č. 7234 (2009), s. 69-72 ISSN 0028-0836
  Grant CEP: GA ČR GA206/07/0241; GA AV ČR 1QS500200570
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: SUBTROPICAL NORTH-ATLANTIC * NITROGEN-FIXATION * PACIFIC-OCEAN
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 34.480, rok: 2009

  Phosphorus is an obligate requirement for the growth of all organisms; major biochemical reservoirs of phosphorus in marine plankton include nucleic acids and phospholipids. However, eukaryotic phytoplankton and cyanobacteria (that is, ‘phytoplankton’ collectively) have the ability to decrease their cellular phosphorus content when phosphorus in their environment is scarce. The biochemical mechanisms that allow phytoplankton to limit their phosphorus demand and still maintain growth are largely unknown. Here we show that phytoplankton, in regions of oligotrophic ocean where phosphate is scarce, reduce their cellular phosphorus requirements by substituting non-phosphorus membrane lipids for phospholipids

  Fosfor je základním stavebním prvkem všech živých organismů. V buňkách se nachází především v nukleových kyselinách a lipidech. Mořský fytoplankton vystavený výraznému nedostatku fosforu má schopnost množství tohoto prvku v buňce výrazně snížit. Biochemické mechanismy, které umožňují fytoplanktonu snížit potřebu fosforu, nejsou doposud zcela známé. V této studii ukazujeme, že mořský fytoplankton obývající oblasti s velmi nízkým obsahem fosforu, využívá ke stavbě svých membrán náhradní lipidy, které neobsahují fosfor. V Sargasovém, kde je koncentrace fosfátu menší než 10 nM, je pouze 1.3±0.6% celkového přísunu fosforu využito k syntéze fosfolipidů
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181375