Počet záznamů: 1

Problémy metodologie literární onomastiky

 1. 1.
  0337357 - UJC-A 2010 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Procházková, Žaneta
  Problémy metodologie literární onomastiky.
  [Problems of methodology of literary onomastics.]
  Varia 18. Zborník materiálov z 18. kolokvia mladých jazykovedcov. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerziy, 2009 - (Gianitsová-Ološtiaková, L.; Ivanová, M.; Ološtiak, M.), s. 565-578. ISBN 978-80-555-0083-6.
  [Kolokvium mladých jazykovedcov /18./. Kokošovce - Sigorod (SK), 03.12.2008-05.12.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA405/06/1238
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: literary onomastics
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Olostiak1/index.html

  Na základě analýzy osmačtyřiceti českých a slovenských materiálových studií a diplomových prací z let 1976–2008 jsem se pokusila popsat přístupy ke jménům postav, s nimiž se v literární onomastice setkáváme. Nešlo mi tedy o teoretický popis toho, jak by se k rozboru jména v textu mělo přistupovat, ale o to, jaké postupy opravdu v praxi různí badatelé volí. Jako ilustraci jsem použila prózu Bohumila Hrabala Ostře sledované vlaky, kterou jsem postupně uchopila z různých úhlů pohledu, a tak jsem se snažila ukázat na analýze konkrétního textu pozitiva i negativa jednotlivých metodologických přístupů.

  I analysed 48 Czech and Slovak studies and final theses (1976–2008) about literary names and I tried to describe methodological approaches to names of characters which we can find in literary onomastics. I did not want to describe theoretically how we should study names, but how scholars usually do this in practise. I used a novel Ostře sledované vlaky by Bohumil Hrabal as an illustration of different methodological ways of analysis. The purpose of my paper was to show positives and negatives of these approaches on a concrete text.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181373