Počet záznamů: 1

Postoje k cizincům na trhu práce

 1. 1.
  0337323 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Čížek, Tomáš
  Postoje k cizincům na trhu práce.
  [Attitudes towards foreigners in the labor market.]
  Postoje k imigrantům. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2009 - (Leontiyeva, Y.; Vávra, M.), s. 44-62. ISBN 978-80-7330-173-6
  Grant CEP: GA MŠk LA09010
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: labour market * attitude measurement
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Kapitola se zabývá postoji české veřejnosti k cizincům na pracovním trhu. Na základě proběhlých výzkumných šetření jsou postupně představovány názory veřejnosti na různé aspekty zaměstnávání cizinců v naší zemi. Jsou provedena i základní srovnání těchto postojů jejich vývoj, pokud to bylo z hlediska datových zdrojů možné.

  Chapter deals with the attitudes toward foreigners in the czech labor market. Based on many conducted surveys are then presented views on various aspects of the employment of foreigners in our country. Comparison of these basic attitudes and their evolution are also presented in this chapter.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181345