Počet záznamů: 1

K lexikografickému zpracování staročeských slov pýř, pýřenie, pýřie

 1. 1.
  0337315 - UJC-A 2010 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Šimek, Štěpán
  K lexikografickému zpracování staročeských slov pýř, pýřenie, pýřie.
  [On the lexicographical description of old czech words pýř, pýřenie, pýřie.]
  Varia 18. Zborník materiálov z 18. kolokvia mladých jazykovedcov. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerziy, 2009 - (Gianitsová-Ološtiaková, L.; Ivanová, M.; Ološtiak, M.), s. 661-666. ISBN 978-80-555-0083-6.
  [Kolokvium mladých jazykovedcov /18./. Kokošovce - Sigorod (SK), 03.12.2008-05.12.2008]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC546
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: Old Czech * lexicography
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Olostiak1/index.html

  Článek se zabývá zpracováním staročeských slov pýř, pýřenie, pýřie v dosavadních i vznikajících etymologických a historických slovnících.

  The article dicusses the lexicographical description of old czech words pýř, pýřenie, pýřie in etymogical and historical dictionaries.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181338