Počet záznamů: 1

Signalizace přímé řeči v prorocké promluvě

 1. 1.
  0337311 - UJC-A 2010 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Pytlíková, Markéta
  Signalizace přímé řeči v prorocké promluvě.
  [Direct speech indication in a prophetic speech.]
  Varia 18. Zborník materiálov z 18. kolokvia mladých jazykovedcov. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerziy, 2009 - (Gianitsová-Ološtiaková, L.; Ivanová, M.; Ološtiak, M.), s. 586-595. ISBN 978-80-555-0083-6.
  [Kolokvium mladých jazykovedcov /18./. Kokošovce - Sigorod (SK), 03.12.2008-05.12.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA405/08/0877
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: Bible * prophetic speech * direct speech
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Olostiak1/index.html

  Článek popisuje způsoby signalizace přímé řeči v prorocké promluvě v českých biblických překladech od středověku do současnosti.

  The aim of this article is to describe means of direct speech indication in a prophetic speech in the Czech Bible translations from the medieval age to the present.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181335