Počet záznamů: 1

Charge fluctuations and the valence transition in Yb under pressure

 1. 1.
  0337281 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Ylvisaker, E. R. - Kuneš, Jan - McMahan, A. K. - Pickett, W. E.
  Charge fluctuations and the valence transition in Yb under pressure.
  [Nábojové fluktuace a valenční přechod v Yb pod tlakem.]
  Physical Review Letters. Roč. 102, č. 24 (2009), 246401/1-246401/4 ISSN 0031-9007
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: dynamical mean-field * fluctuating valence * valence transition
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 7.328, rok: 2009

  Using combination of ab initio bandstructure and dynamical mean-field approximation the behavior of elemental Yb under pressure is studied and compared to other rare-earth Ce, Nd, and Pr. The local charge fluctuation and the charge susceptibility in Yb exhibit a distinct non-monotonic behavior which we interpret in terms of transition from fluctuating valence to intermediate valence behavior and relate to unusual compressibility.

  Fyzikální vlastnosti Yb pod tlakem jsou studovány kombinací ab initio pasové struktury a přiblížení dynamického středního pole a srovnány s chováním Ce, Nd a Pr. Lokální nábojové fluktuace a nábojová susceptibilita Yb vykazují charakteristické a nemonotonické chování, které interpretujeme jako přechod od fluktuující ke střední valenci a dáváme do souvislosti s neobvyklou stlačitelností.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181310