Počet záznamů: 1

Quantum spin Hall effect in a transition metal oxide Na.sub.2./sub.IrO.sub.3./sub

 1. 1.
  0337279 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Shitade, A. - Katsura, H. - Kuneš, Jan - Qi, X.-L. - Zhang, S.-Ch. - Nagaosa, N.
  Quantum spin Hall effect in a transition metal oxide Na2IrO3
  [Kvantový spinový Hallův jev v oxidu tranzitivního kovu Na2IrO3]
  Physical Review Letters. Roč. 102, č. 25 (2009), 256403/1-256403/4 ISSN 0031-9007
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: quantum spin Hall effect * spin-orbit coupling * topological insulator
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 7.328, rok: 2009

  We study theoretically the electronic states in a layered 5d transition metal oxide Na2IrO3, in which a strong spin-orbit interaction and the crystal field splitting lead to a distinct topology of the energy bands. A tight-binding model analysis together with the first-principles band structure calculation predicts that this material is a layered quantum spin Hall system.

  Práce přináší teoretickou studii elektronových stavů v Na2IrO3 ze skupiny oxidů 5d tranzitivních kovů, ve kterém silná spin-orbitální vazba a krystalové pole vedou ke vzniku zvláštní topologie eletronových pásů. Analýza pomocí těsnovazebního modelu a výpočet elektronové struktury z prvních principů vedou k závěru, že se jedná o materiál vykazující kvantový spinový Hallův jev.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181308