Počet záznamů: 1

Correlations in a band insulator

 1. 1.
  0337277 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Sentef, M. - Kuneš, Jan - Werner, P. - Kampf, A. P.
  Correlations in a band insulator.
  [Korelace v pásovém izolátoru.]
  Physical Review. B. Roč. 80, č. 15 (2009), 155116/1-155116/7 ISSN 1098-0121
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: electronic correlations * dynamical mean-field theory * band insulator
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 3.475, rok: 2009

  We study a model of a covalent band insulator with on-site Coulomb repulsion at half filling using dynamical mean-field theory. Upon increasing the interaction strength the system undergoes a discontinuous transition from a correlated band insulator to a Mott insulator with hysteretic behavior at low temperatures. Increasing the temperature in the band insulator close to the insulator-insulator transition we find a crossover to a Mott insulator at elevated temperatures. Remarkably, correlations decrease the energy gap in the correlated band insulator. The gap renormalization can be traced to the low-frequency behavior of the self-energy, analogously to the quasiparticle renormalization in a Fermi liquid. While the uncorrelated band insulator is characterized by a single gap for both charge and spin excitations, the spin gap is smaller than the charge gap in the correlated system.

  Model kovalentniho pasoveho izolatoru s localni coulombovskou interakci je studovan metodou dynamickeho stredniho pole. S rostouci silou interakce system prochazi skokovym prechodem do stavu Mottova izolatoru. Za pozornost stoji zjisteni, ze elektronove korelace vedou k zuzeni zakazaneho pasu. Renormalizace zakazaneho pasu je dane chovanim self-energie pri nizkych frekvencich, podobne jako dochazi k renormalizaci kvazicastic ve Fermiho kapaline. Zatimco neiteragujici pasovy izolator je charakterizovan pasem zakazanych energii o stejne velikosti pro spinove a nabojove excitace, v korelovanem izolatoru je zakazany pas pro spinove excitace uzsi nez pro excitace nabojove.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181306