Počet záznamů: 1

Populační dynamika hlodavců

 1. 1.
  0337195 - UBO-W 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Homolka, Miloslav - Švehlík, P.
  Populační dynamika hlodavců.
  [Population dynamics of rodents.]
  Lesnická práce. Roč. 89, č. 1 (2010), s. 16-17 ISSN 0322-9254
  Grant CEP: GA MZe QH72075
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: rodents * population dynamics
  Kód oboru RIV: GK - Lesnictví

  Významným fenoménem v populacích drobných hlodavců jsou změny početnosti, které závisí na řadě faktorů a jsou charakteristické pro jednotlivé druhy. Objasnění těchto faktorů je klíčem k předpovídání vývoje populací drobných hlodavců i potenciálním nástrojem k omezování škod, jež působí na zemědělských plodinách i lesních porostech. Bohužel jde o velmi komplikovanou problematiku a pro vypracování funkčního modelu předpovědí vývoje početnosti drobných savců zatím nemáme dostatek dat.

  The considerable population fluctuation in rodents is the important phenomenon which is influenced by many factors. Elucidation of those factors is a key task to predict rodent population dynamic and a possible tool to mitigate damage to forest regeneration. However there are not yet sufficient data for reliable model elaborating and further rodent abundance predicting.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181254