Počet záznamů: 1

Endogenous Nitric Oxide Is a Key Promoting Factor for Initiation of Seizure-Like Events in Hippocampal and Entorhinal Cortex Slices

 1. 1.
  0337191 - FGU-C 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kovács, R. - Rabanus, A. - Otáhal, Jakub - Patzak, A. - Kardos, J. - Albus, K. - Heinemann, U. - Kann, O.
  Endogenous Nitric Oxide Is a Key Promoting Factor for Initiation of Seizure-Like Events in Hippocampal and Entorhinal Cortex Slices.
  [Endogenní oxid dusnatý je klíčový promoční faktor v iniciaci záchvatů na řezech hippokampu a entorhinální kůry.]
  Journal of Neuroscience. Roč. 29, č. 26 (2009), s. 8565-8577 ISSN 0270-6474
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: neuronal nitric oxide synthase * epilepsy * fluorescence imaging
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 7.178, rok: 2009

  Our main finding is that an elevated level of endogenous NO is crucial for the initiation of SLEs in brain slice preparations. NO formation contributes to the enhancement of synaptic activity under low-Mg2 condition

  Naše studie prokázala zásadní roli oxidu dusnatého při iniciaci epileptických záchvatů na mozkových řezech in vitro. Produkce NO participuje na zvýšené synaptické aktivitě v podmínkách sníženého hořčíku
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181250