Počet záznamů: 1

Isolation of novel indole-3-acetic acid conjugates by immunoaffinity extraction

 1. 1.
  0337170 - UEB-Q 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Pěnčík, Aleš - Rolčík, Jakub - Novák, Ondřej - Magnus, V. - Barták, P. - Buchtík, Roman - Salopek-Sondi, N. - Strnad, Miroslav
  Isolation of novel indole-3-acetic acid conjugates by immunoaffinity extraction.
  [Isolace nových konjugátů kyseliny indolyl-3-octové pomocí imunoafinitní extrakce.]
  Talanta. Roč. 80, č. 2 (2009), s. 651-655 ISSN 0039-9140
  Grant CEP: GA ČR GD522/08/H003; GA AV ČR KAN200380801
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50380511
  Klíčová slova: Immunoaffinity extraction * High-performance liquid chromatography (HPLC) * Tandem mass spectrometry (MS/MS)
  Kód oboru RIV: CE - Biochemie
  Impakt faktor: 3.290, rok: 2009

  An analytical protocol for the isolation and quantification of indole-3-acetic acid (IAA) and its amino acid conjugates was developed. IAA is an important phytohormone and formation of its conjugates plays a crucial role in regulating IAA levels in plants. The developed protocol combines a highly specific immunoaffinity extraction with a sensitive and selective LC-MS/MS analysis. By using internal standards for each of the studied compounds, IAA and seven amino acid conjugates were analyzed in quantities of fresh plant material as low as 30 mg. In seeds of Helleborus niger, physiological levels of these compounds were found to range from 7.5 nmol/g fresh weight (IAA) to 0.44 pmol/g fresh weight (conjugate with Ala). To our knowledge, the identification of IAA conjugates with Gly, Phe and Val from higher plants is reported here for the first time.

  Byl vyvinut analytický protokol pro isolaci a kvantifikaci kyseliny indolyl-3-octové (IAA) a jejích konjugátů. IAA je důležitý fytohormon a jeho přeměna na konjugáty hraje klíčovou roli při regulaci hladiny IAA v rostlinách. Vyvinutý protokol kombinuje vysoce specifickou imunoafinitní extrakci se sensitivní a selektivní analýzou pomocí LC-MS/MS. Za použití interních standardů pro každou ze studovaných komponent byla analyzována IAA a sedm jejích konjugátů v množstvích čerstvého rostlinného materiálu kolem 30 mg. V semenech rostliny Helleborus niger byly nalezeny fyziologické hladiny těchto sloučenin pohybující se mezi 7,5 nmol (IAA) a 0,44 pmol (konjugát s Ala) na gram čerstvé hmoty. Dle našich znalostí je zde poprvé popsána identifikace konjugátů IAA s Gly, Phe a Val ve vyšších rostlinách.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181235