Počet záznamů: 1

Občanské právo hmotné

 1. 1.
  0337159 - USP-I 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Bednář, V. - Bezouška, P. - David, O. - Fiala, J. - Hulmák, M. - Kavka, J. - Kindl, Milan - Matejka, Ján - Psutka, J. - Šíma, A.
  Občanské právo hmotné.
  [Civil Law.]
  2. upr. - Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 650 s. ISBN 978-80-7380-228-8
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: civil substantive law
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Druhé upravené vydání publikace předkládá čtenářům z řad studentů i praktickým právníkům problematiku občanského práva hmotného v komplexní a současně ve srozumitelné formě a rozsahu.

  The 2nd updated edition of the publication presents the readers, both students and practicing lawyers, the problems of Civil Law in a complex and comprehensible form and extent.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181228