Počet záznamů: 1

The Nucleic Acid Database

 1. 1.
  0337144 - BTO-N 2010 RIV US eng M - Část monografie knihy
  Schneider, Bohdan
  The Nucleic Acid Database.
  [Databáze nukleových kyselin.]
  Structural Bioinformatics. USA: Wiley-Blackwell, 2009 - (Gu, J.; Bourne, P.), s. 305-319. ISBN 978-0-470-18105-8
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50520701
  Klíčová slova: Molecular structure * DNA * RNA * nucleic acid
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika

  The history andf present features of the Nucleic Acid Database, NDB, as query capabilities and the web interface are described. Discussed are scientific projects based on the abilities of the NDB to treat structural information about nucleic acids and their feedback to improvements of the NDB

  Kapitola popisuje historii a vlastnosti nejnovější verze databáze Nucleic Acid Database, NDB, jako jsou možnosti dastabázového dotazování a rozhraní na webu. Diskutovány jsou vědecké projekty, které využívaly možností NDB zpracovávat strukturní informace o nukleových kyselinách, a jejich zpětný vliv na vývoj NDB
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181216