Počet záznamů: 1

Juvenile hormone stimulated synthesis of acyl-glycerols and Vitamin E in female accessory sexual glands of the fire bug, Pyrrhocoris apterus L

 1. 1.
  0337117 - BC-A 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Jedlička, Pavel - Cvačka, Josef - Sláma, Karel
  Juvenile hormone stimulated synthesis of acyl-glycerols and Vitamin E in female accessory sexual glands of the fire bug, Pyrrhocoris apterus L.
  [Syntéza acyl-glycerolů a vitamínu E v přídatných pohlavních žlázách samic ruměnice pospolné, Pyrrhocoris apterus L.]
  Archives of Insect Biochemistry and Physiology. Roč. 72, č. 1 (2009), s. 48-59 ISSN 0739-4462
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50070508; CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: allatectomy * castration * juvenoid treatment
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 1.381, rok: 2009

  Secretory cells of female accessory sexual glands (AG) of P. apterus grow and produce yellow oily exocrine secretion in response to their stimulation by endogenous juvenile hormone (JH) from corpora allata or in response to exogenous treatment by JH analogues. Diapausing females with physiologically inhibited endocrine system or females with the artificially removed hormonal sources show inactive ovaries and empty AG without secretory products. Ovary-ectomised females have hypertrophic AG loaded with the oily secretion, which shows that there is no direct dependence of AG on ovarian growth. Chemical analysis of the secretory products revealed the presence of acetylated glycerols, with the most abundant stearoyl-diacetyl-glycerol, stearoyl-acetyl-propionyl-glycerol and the corresponding derivatives of arachidonic acid. In addition to this, secretory cells of AG activated by JH produced γ- and δ-tocopherols.

  Sekretorické buňky přídatných pohlavních žláz P. apterus rostou a produkují žlutý olejovitý sekret. Jejich činnost je stimulována endogenním juvenilním hormonem (JH) nebo exogenně dodaným JH-analogem. Diapauzní samice s přirozeně inhibovaným endokrinním systémem nebo samice s uměle odstraněným zdrojem hormonů, ukazují inaktivní ovaria a prázdné přídatné pohlavní žlázy bez sekretu. Samice po ovary-ektomii mají hypertrofované pohlavní žlázy naplněné olejovitým sekretem, což ukazuje, že zde není přímá závislost činnosti žláz na přítomnosti vyvíjejících se ovariích. Chemická analýza sekrečních produktů ukázala na přítomnost acetylovaných glycerolů s největším zastoupením stearoyl-diacetyl-glycerolů a stearoyl-acetyl-propionyl-glycerolů. Dále byla zjištěna produkce γ- a δ-tokoferolů. Možný antioxidační účinek vitaminů E je diskutován.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181196