Počet záznamů: 1

Strong influence of hierarchically structured diamond nano-topography on adhesion of human osteoblasts and mesenchymal cells

 1. 1.
  0337102 - FZU-D 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Brož, A. - Barešová, V. - Kromka, Alexander - Rezek, Bohuslav - Kalbáčová, M.
  Strong influence of hierarchically structured diamond nano-topography on adhesion of human osteoblasts and mesenchymal cells.
  [Silný vliv hierarchicky strukturované nano-topografie diamantu na adhezi lidských osteoblastů a mezenchymálních buněk.]
  Physica Status Solidi. A. Roč. 206, č. 9 (2009), s. 2038-2041 ISSN 1862-6300
  Grant CEP: GA AV ČR KAN400100701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: diamond morphology * cells adhesion * cells behaviour
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.228, rok: 2009

  In this study we examine an impact of primary surface roughness of Si substrate coated with NCD films on adhesion and behavior of human osteoblasts and mesenchymal stromal cells (MSC) with the aim to define optimal topography for eventual orthopedic/dental implants coating.

  V této práci jsme zkoumali vliv drsnosti povrchu Si podložky pokryté NCD vrstvami na adhezi a chování lidských osteoblastických a mezenchymálních buněk (MSC) s cílem určit optimální topografie pro eventuální ortopedické/zubní implantáty.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181182