Počet záznamů: 1

Separation of hydrocarbons and CO2 using MFI zeolite membranes

 1. 1.
  0337099 - UFCH-W 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Dung Cong, T. - Fíla, V. - Hrabánek, Pavel - Cílová, Z. - Zikánová, Arlette
  Separation of hydrocarbons and CO2 using MFI zeolite membranes.
  [Separace uhlovodíků a CO2 na zeolitických MFI membránách.]
  CHISA 2009 56. KONFERENCE CHEMICKÉHO A PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2009, s. 1-8. ISBN 978-80-86059-51-8.
  [CHISA 2009. Srní (CZ), 19.10.2009-22.10.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400400909
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: hydrocarbons * CO2 * MFI zeolite membranes
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie

  MFI zeolite membranes were prepared on stainless steel and ceramic supports by using hydrothermal synthesis method. The synthesized zeolite layers were compact and composed of randomly oriented crystals. Single component gases such as He, N2, CO2, SF6, CH4, i-C4H10, n-C4H10 and SF6 were used to test membrane permeation and separation characteristics. The effects of temperature and pressure drop on the separation properties of the membranes were also investigated using Wicke-Kallenbach method. Separation factors measured for CO2/CH4 and butane isomer mixtures were in the range of 1.2 – 4.1 and 5 – 20, respectively, depending on the operating conditions of the experiments and particular membranes.

  Zeolitické MFI membrány byly připraveny hydrotermální syntézou na povrchu kovových a keramických nosičů. Zeolitické vrstvy byly kompaktní a složené z náhodně orientovaných krystalů. Permeační a separační vlastnosti membrán byly testovány pro čisté plyny, kterými byly He, N2, CO2, SF6, CH4, i-C4H10, n-C4H10. Pro měření teplotních a tlakových závislostí na separačních vlastnostech membrány byla použita Wicke-Kallenbachova metoda. Separační faktory měřené pro CO2/CH4 byly v rozmezí 1.2 – 4.1 a 5 – 20 pro isomery butanu v závislosti na provozních podmínkách a kvalitě dané membrány.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181180