Počet záznamů: 1

Přípisky v rukopisu českého překladu sbírky nálezů brněnsko-jihlavských Jana z Gelnhausen

 1. 1.
  0337096 - UJC-A 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Jamborová, Martina
  Přípisky v rukopisu českého překladu sbírky nálezů brněnsko-jihlavských Jana z Gelnhausen.
  [Scholia in a manuscript of a Czech translation of a collection of Jan of Gelnhausen's legal findings from Brno and Jihlava.]
  Bohemica Olomucensia. Roč. 1, č. 3 (2009), s. 36-40 ISSN 1803-876X.
  [Setkání mladých lingvistů /9./. Olomouc, 11.05.2008-13.05.2008]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC546
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: Old Czech * Scholia * manuscript * Jan of Gelnhausen
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Příspěvek se zabývá českými přípisky v staročeské právní památce, jejich formálním začleněním do textu a zejména jejich vztahem k obsahu textu. Touto právní památkou je český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských Jana z Gelnhausen z r. 1468. Příspěvek typy přípisků klasifikuje (textové orientátory, korektury, doplňování rukopisu, výklad významu slov či slovních spojení…), popisuje jednotlivé typy a uvádí příklady.

  The article focuses on Czech scholia in one Old Czech legal document, their formal incorporation into the text and above all on their relationship to the content of the text itself. The document in question is a Czech translation of a collection of legal finding's by Jan of Gelnhausen (1468). The scholia are here clasified (discource connectives, corrections, emendations, addenda to the manuscript, interpretations of some words or their combinations etc.), the respective types are described and accompanied by examples.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181177