Počet záznamů: 1

Intrinsic trapping and recombination centers in CdWO.sub.4./sub. investigated using thermally stimulated luminescence

 1. 1.
  0337078 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Vedda, A. - Moretti, F. - Fasoli, M. - Nikl, Martin - Laguta, Valentyn
  Intrinsic trapping and recombination centers in CdWO4 investigated using thermally stimulated luminescence.
  [Intrinsická záchytná a rekombinační centra v CdWO4 studovaná s pomocí teplotně stimulované luminiscence.]
  Physical Review. B. Roč. 80, č. 4 (2009), 045104/1-045104/7 ISSN 1098-0121
  Grant CEP: GA AV ČR IAA100100810
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: CdWO4 * thermoluminescence * traps * rekombination centers
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 3.475, rok: 2009

  An investigation of carrier trapping and recombination processes in CdWO4 crystals undoped and Li doped has been performed by wavelength-resolved thermally stimulated luminescence TSL studies following x-ray irradiation at 10 K.

  S pomocí spektrálně rozlišené termoluminiscence byly studovány procesy záchytu a rekombinace nosičů náboje v nedopovaných a Li-dopovaných monokrystalů CdWO4 po rtg. ozáření při 10 K.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181162