Počet záznamů: 1

Česko-irské kulturní styky v první polovině 20. století

 1. 1.
  0337051 - UCL-M 2010 RIV CZ cze, eng B - Monografie kniha jako celek
  Samek, Daniel - Pilný, O.
  Česko-irské kulturní styky v první polovině 20. století.
  [Czech-Irish Cultural Relations 1900-1950.]
  Praha: Univerzita Karlova, Centre for Irish Studies, 2009. 64 s. ISBN 978-80-254-4263-0
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * Irish literature * Czech-Irish relations * Czech-Irish allusions * Ireland * Dublin * Czechoslovakia * Second World War * Gaelic language * Sokol Movement * restoration of language * Czech catholicism * Czech music * Růžička, Pavel * Masaryk, Jan * Mušek, Karel * Košťál, Karel * Skoumal, Aloys * Florian, Josef * Kelly, Richard John * Smyllie, Robert Maire * Larchet, John * Synge, John Millington * Joyce, James * O’Laoghaire, Liam * Collis, Robert * Taaffe, Edward * Lützow, František
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Studie se zabývá česko-irskými kulturními styky v první polovině 20. století. Autor sleduje jak recepci irské kultury a literatury v českých zemích, tak irské ohlasy na českou kulturu a politiku. Rovněž představuje různé exponenty (vyslance, novináře a učence) těchto aktivit na irské a české straně.

  The study deals with Czech-Irish cultural relations in the first half of the 20th century. Author discusses the reception of Irish culture and literature in Czech lands and Irish reception of Czech cultural and political activities. He also introduces different personalities (consuls, journalists and men of letters) representing those activities on Irish or Czech side.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181140