Počet záznamů: 1

Images registration by discontinuous correspondence calculated iteratively using graph cuts

 1. 1.
  0337036 - FGU-C 2010 RIV AT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Janáček, Jiří
  Images registration by discontinuous correspondence calculated iteratively using graph cuts.
  [Registrace obrazů pomocí nespojité korespondence vypočtené iterační metodou založenou na minimálním řezu v grafu.]
  MC 2009 : Microscopy Conference. Vol.2. Graz: Verlag der Technischen Universität, 2009 - (Pabst, M.; Zellnig, G.), s. 417-418. ISBN 978-3-85125-062-6.
  [MC 2009 - Joint Meeting of Dreiländertagung and Multinational Congress on Microscopy /9./. Graz (AT), 30.08.2009-04.09.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA100110502; GA ČR(CZ) GA102/08/0691; GA MŠk(CZ) LC06063
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: discontinuous registration * graph cut
  Kód oboru RIV: JC - Počítačový hardware a software

  A general nonrigid registration procedure using possibly discontinuous correspondence between images was applied to images of subsequent physical sections. The correspondence was found by minimization of a functional penalizing the dissimilarity of corresponding image elements (measured by L1 distance) together with roughness of the correspondence function (measured by total variation). The minimum was found by iterative procedure using graph cut minimization in each step

  Obecná registrační metoda používající ne nutně spojitou korespondenci mezi obrazy byla použita na obrazy následných fyzických řezů. Korespondence byla nalezena minimalizací funkcionálu penalizujícího rozdílnost obrazů (měřenou L1 vzdáleností) a nehladkost korespondenční funkce (měřenou totální variací). Minimum bylo nalezeno iterační metodou používající v každém kroku metodu minimálního řezu v grafu
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181126