Počet záznamů: 1

Tři sestry zahrály v našem městě (složitější případy shody přísudku s podmětem)

 1. 1.
  0336966 - UJC-A 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Mžourková, Hana
  Tři sestry zahrály v našem městě (složitější případy shody přísudku s podmětem).
  [More Complicated cases of Congruence.]
  Ty, já a oni v jazyce a v literatuře. 1. díl - část jazykovědná. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2009 - (Mitter, P.), s. 158-161. ISBN 978-80-7414-131-7.
  [Ty, já a oni v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem (CZ), 02.09.2008-04.09.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET200610406
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: congruence * grammar
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Shoda podmětu s přísudkem obsahuje mnoho problematických oblastí, kterých se jazykové příručky dotýkají jen okrajově, nebo se jimi vůbec nezabývají. Jde například o shodu v případě názvů některých hudebních skupin (Tři sestry, Buty atp.), shodu u výrazů, které jsou užívány jako názvy firem, služeb, sportovních týmů atd. Dotazy týkající se shody, které do jazykové poradny přicházejí, proto nezřídka patří mezi dotazy obtížnější. V tomto příspěvku jsou představeny některé složitější případy shody přísudku s podmětem a jejich možná řešení.

  Most linguistic publications describe only the basic rules of congruence, and difficult cases are handled very rarely or not at all. Based on research by the language consulting department data implies that most problems come from congruence in the cases of names of musical groups, business companies, services, sport teams, etc. I would like to present in this paper some of the difficult problems of congruence and their possible solutions.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181080