Počet záznamů: 1

Versus v latinsko-českém Slovníku klementinském

 1. 1.
  0336953 - UJC-A 2010 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Voleková, Kateřina
  Versus v latinsko-českém Slovníku klementinském.
  [Versus in the Latin-Czech Dictionary of Clementinum.]
  Varia 18. Zborník materiálov z 18. kolokvia mladých jazykovedcov. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerziy, 2009 - (Gianitsová-Ološtiaková, L.; Ivanová, M.; Ološtiak, M.), s. 717-722. ISBN 978-80-555-0083-6.
  [Kolokvium mladých jazykovedcov /18./. Kokošovce - Sigorod (SK), 03.12.2008-05.12.2008]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC546
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: Old Czech * dictionary * verses
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Olostiak1/pdf_doc/75.pdf http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Olostiak1/pdf_doc/75.pdf

  Článek se věnuje veršům (versus) v latinsko-českém Slovníku klementinském z roku 1455.

  The article focuses on verses (versus) in the Latin-Czech Dictionary of Clementinum from the year 1455.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181068