Počet záznamů: 1

Vliv M. Jana Husa na formování biblického překladu

 1. 1.
  0336942 - UJC-A 2010 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Sobalíková, Hana
  Vliv M. Jana Husa na formování biblického překladu.
  [The Role of Jan Hus in formation of the Bible translations.]
  Varia 18. Zborník materiálov z 18. kolokvia mladých jazykovedcov. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerziy, 2009 - (Gianitsová-Ološtiaková, L.; Ivanová, M.; Ološtiak, M.), s. 637-643. ISBN 978-80-555-0083-6.
  [Kolokvium mladých jazykovedcov /18./. Kokošovce - Sigorod (SK), 03.12.2008-05.12.2008]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC546
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: Old Czech * Jan Hus * Bible translation
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Olostiak1/index.html

  Článek se věnuje otázce vlivu Mistra Jana Husa na vznik staročeského překladu. Shrnuje dosavadní bádání a upozorňuje na problematiku přísupu některých badatelů.

  The article deals on the impact of Jan Hus at the emergence of the old Czech translation. Summarizes the research and highlights the issues of the approach some scholars.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181059